Melding til barneverntjenesten

Beskrivelse
Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barnevernstjenesten skal

  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Lover
Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-2 - meldinger til barneverntjenesten
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-3 - undersøkelser
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-4 - innhenting av opplysninger
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-7 - taushetsplikt
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-7a - tilbakemelding
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forskrifter
Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre til barneverntjenesten

Retningslinjer
Barnevernet og taushetsplikten ... (rundskriv)
Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge (rundskriv Q-06/2010)
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Saksbehandlingstid
Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal få en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.

Kontaktpersoner
Krekvik, Ingrid O.
ingrid.krekvik@frana.kommune.no
Telefon: 71268100

Ansvarlig enhet
HELSE OG FAMILIE
Besøksadresse
Helsesenteret
6440 Elnesvågen
Postadresse
Helsesenteret
6440 Elnesvågen
Telefon: 71268288
Telefaks: 71268190
Åpningstid
Vintertid: Kl. 08:00 - 16:00
Sommertid: Kl. 08:00 - 15:25
Leder: Iren Stranden
http://www.frana.kommune.no


Fant du det du lette etter?