Helsestasjon og helsesøstertjenesten

Beskrivelse
Tjenesten er et tilbud til gravide, og alle mellom 0 og 20 år om - svangerskapsomsorg - fødselsforberedende kurs - barnevaksinasjoner - helseundersøkelser - forebyggende psykososialt arbeid - opplysningsvirksomhet - oppsøkende virksomhet (hjemmebesøk) - bistand og samarbeid med skole -foreldre- samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov. Vaksinasjoner og veiledning ved utenlandsreise.

Målgruppe
Gravide, barn og unge mellom 0-20 år Reisevaksinasjon

Kriterier/vilkår
Gravid, barn og unge mellom 0-20 år

Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Kan fåes på helsestasjonen

Samarbeidspartnere
Smittevernlege, legekontoret, tannhelsetjenesten, Psykiatriske sykepleiere, fysio/ergoterapitjenesten, PPT, 2. linjetjenesten: Fødeavdelingen, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Gjeldende lov og regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lover
Helsepersonelloven
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)

Forskrifter
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt.

Ved flytting må bruker av helsestasjonen gi beskjed slik at barnets helsekort kan oversendes til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste.

Når du har født et barn, kan du ta kontakt med helsestasjonen den dagen du kommer hjem fra sykehuset (helsestasjonen har ikke mulighet til å ta kontakt med deg før de har mottatt fødselsmeldingen fra sykehuset). Du vil få tilbud om hjemmebesøk og oppfølging på helsestasjonen til regelmessige kontroller og vaksinasjoner. Ved flytting må foresatte gi beskjed til helsestasjonen slik at barnets helsekort kan oversendes ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste.

Søknadskjema
Foreldre skal gi tillatelse til at barnets helsekort oversendes til ny helsestasjon eller skolehelsetjenesten

Søknadsfrist
For at barnet skal kunne oppfølges, bør foreldrene ta kontakt snarest.

Klagemulighet
Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktpersoner
Jacobsen, Marita
marita.jacobsen@frana.kommune.no
Telefon: 71268300

Ansvarlig enhet
HELSE OG FAMILIE
Besøksadresse
Helse-Familie avd. Helsestasjon
Setbakken
6440 Elnesvågen
Telefon: 71268300
Åpningstid
Vintertid: Kl. 08:00 - 16:00
Sommertid: Kl. 08:00 - 15:25
Leder: Iren Stranden
http://www.frana.kommune.no

Publisert av Siw Marika Johansen. Sist endret 29.02.2016 15:05
Fant du det du lette etter?