Endelig vedtak om kommunereformen

Mandag den 13. juni 2016 vedtok Fræna kommunestyre (PS 61/2016) følgende:

Vedtak:

  1. Fræna kommune har gjennomført en grundig og godt forankret prosess ved utredningen av ulike alternativer for kommunestruktur. Med bakgrunn i denne, er der forhandlet fram 3 intensjonsavtaler. Det er også gjennomført høringer av disse avtalene (innbygger-undersøkelse, folkemøter og rådgivende folkeavstemming). Med bakgrunn i de foreliggende intensjonsavtalene, resultatene fra høringene, og ut fra rådmannens faglige vurdering, tilrår kommunestyret i Fræna at vi danner en ny kommune i felleskap med Eide.
     
  2. En helhetlig og god samfunnsutvikling i området Jendem/Julsundet er utfordrende ved at området i dag deles av kommunegrensen mellom Fræna og Aukra. Fræna ønsker å legge til rette for et godt samarbeid med Aukra for å finne gode løsninger for kommunalt tjenestetilbud for innbyggerne i dette området. Det er imidlertid slik at dette ofte viser seg å være krevende i praksis. Gjeldende kommunegrense kan derfor vurderes av fellesnemnda i samråd med innbyggerne i området.

 

Torsdag den 16. juni 2016 vedtok Eide kommunestyre (PS 16/82) følgende:

Vedtak:

  1. Eide kommunestyre vedtar å danne en ny kommune sammen med Fræna kommune.

 

Veien videre

Fylkesmannen har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med kommunereformen. Denne arbeidsgruppen skal i løpet av sommeren gå gjennom vedtak fattet av hver enkelt kommune i fylket, og så ta en kommunevis oppsummering. Deretter skal fylkesmannen bruke høsten på sin vurdering - og til slutt skrive tilrådingen om framtidig kommunestruktur i fylket innen 1. oktober 2016.

I juni 2017 legges det fram en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur. Sammenslåinger som vedtas av Stortinget våren 2017 trer i kraft fra 1. januar 2020.

 

Publisert av Siw Marika Johansen. Sist endret 24.06.2016 10:13
Fant du det du lette etter?