Besøkshjem

Beskrivelse
Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Målgruppe
Enslige, par og barnefamilier

Kriterier/vilkår
Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

Lover
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-10 - politiattest

Kontaktpersoner
Stranden, Iren
iren.stranden@frana.kommune.no
Telefon: 71268100

Ansvarlig enhet
HELSE OG FAMILIE
Besøksadresse
Rådhuset
6440 Elnesvågen
Postadresse
Rådhuset
6440 Elnesvågen
Åpningstid
Vintertid: Kl. 08:00 - 16:00
Sommertid: Kl. 08:00 - 15:25
Leder: Iren Stranden
http://www.frana.kommune.no

Publisert av Siw Marika Johansen. Sist endret 07.11.2014 11:40
Fant du det du lette etter?