Høring: Planstatrategi for Hustadvika kommune

Fellesnemda for etablering av Hustadvika kommune har vedtatt at Eide og Fræna kommuner skal utarbeide en planstrategi for nye Hustadvika kommune. Planstrategien skal legge til rette for en kommuneplans samfunnsdel for den nye kommunen. Samfunnsdelen av kommuneplanen vil vedtas av nytt kommunestyre i 2020.

Fellesnemda for Hustadvika kommune har i sak PS35/17 vedtatt å legge forslag til Planstrategi for Hustadvika kommune 2018-2020 ut på høring.

Frist for å komme med merknader settes til 1. februar 2018.

Merknader til høringsutkastet sendes til Fræna kommune postmottak@frana.kommune.no eller postadresse Tingplassen 1., 6440 Elnesvågen

Dokumenter:

 

Kontaktinformasjon

Linn Eidem Myrstad
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 71 26 81 09

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Postadresse

Tingplassen 1

6440 Elnesvågen