NYTT OFFENTLIG ETTERSYN
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING

I medhold av § 12-10 i Plan- og bygningsloven, har Det faste utvalg for plansaker (PLØK) i Fræna vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplan - detaljregulering ut på nytt offentlig ettersyn:

TORNES SMÅBÅTHAVN OG FJORDCAMPING

OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING

I medhold av § 12-10 i Plan- og bygningsloven, har Det faste utvalg for plansaker (PLØK) i Fræna vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplan - detaljregulering ut på offentlig ettersyn:

SKOTHEIMSVIK – MARHOLMSLETTA HYTTEFELT

Statens kartverk oppretter klagesak på gårds- og bruksnavnet Dråga. Bakgrunnen for klagen er ønske om skrivemåte Drågen.