Kultur

Viktige mål og satsingsområder for Fræna kommune:

  • sikre og videreutvikle natur,- kultur- og miljøkvaliteter
  • stimulere det frivillige arbeidet
  • lage gode bo- og oppvekstsvilkår
  • identitetsbygging, kultur og trivselstiltak.

I tillegg til sin soleklare egenverdi, er kultur viktig for å sikre oppslutning rundt fellesskapsløsninger, identitet, tilknytning og ikke minst bolyst.

Dette er viktige premisser for hvordan vi jobber i kulturenheten. Om det er å legge til rette for at barn og unge i Fræna skal oppleve kunst og kultur gjennom Den kulturelle skolesekken, om det er tilrettelegging for god helse og fysisk aktivitet for alle, om det tilgang på frivillig hjelp gjennom Frivilligsentralen, gode vilkår for idrettslag, ivaretaking av lokalhistorien vår, tilgjengelig kulturskoleplass eller et godt bibliotek osv., så ligger dette tankegodset i bunn.

15 personer jobber i kulturavdelinga i Fræna for å bidra innenfor områdene bibliotek, idrett, friluftsliv, folkehelse, frivilligsentral, kulturskole, kirker og gravsteder, lokalhistorisk arbeid, ungdommens kulturmønstring, ungdområdet og tilskuddsordninger.

Hvor finner du oss?

Kulturkontoret holder til i kommunehuset, Tingplassen 1. Her finner du kultursjefen, folkehelsekoordinatoren, Frivilligsentralen og kulturskolerektoren. Biblioteket ligger i 1. etasje i Frænahallen, Bøtunvegen 10. Kulturskolen holder til i et gult hus rett bak kommunehuset.

Ansatte i kulturenheten
NavnFunksjonKontakinformasjon
Ragnhild Aas MørkøreFolkehelsekoordinator71268133
Anne Holen HelsethLeder Fræna frivilligsentral71268142
Anne HusøyLeder biblioteket71262880
Lise BullBiblioteket71262880
Pia DreyerBiblioteket71262880
Ingrid BorgeBiblioteket, Hustad fengsel
Randi Anita DaleRektor musikkskolen71268143
Radmila StojkovicLærer musikkskolen
Robert LorvikLærer musikkskolen
Jasminka PenjinLærer musikkskolen
Arnt Olav KaldvansvikLærer musikkskolen
Atanas AndonovLærer musikkskolen
Arild BrekkenLærer musikkskolen
Sara Pernille UlvestadbakkenLærer musikkskolen
Sist endret 02.03.2017
Fant du det du lette etter?