Konsesjon for framvisning av film eller video

Framvisning av film eller video i næringsøyemed kan ikke skje uten konsesjon fra kommunen. Konsesjon gis for inntil fem år.

Det kreves ikke kommunal konsesjon for

  • Framvisning av film eller video der det ikke kreves betaling for fremvisningen
  • Framvisning av film eller video i hotellrom

Film/video som skal framvises, må på forhånd være registrert i Medietilsynets filmregister. Film/video som skal framvises til personer under 18 år, må på forhånd være godkjent av Medietilsynet.

Det skal betales en avgift til Norsk kino- og filmfond på 2,5 % av bruttoomsetningen.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente nødvendige opplysningene for å fatte vedtak. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kulturavdelingen i kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Publisert av Merete Rødal. Sist endret 29.06.2015 14:16
Fant du det du lette etter?