Einingar

Kommunen har organisert verksemda gjennom resultateiningar som har ansvar for all teneste ut mot innbyggjarane.

I tillegg vert felles stabs- og støttefunksjoner som økonomi, IKT, planarbeid, personalarbeid, politisk sekretariat m.v. dekt opp sentralt.

Rådmannen og to kommunalsjefar utgjer kommunen si sentral leiing og står for strategisk leiing, koordinering, utvikling og planlegging, og skal i tillegg følgje opp, kontrollere og rapportere tilbake til det folkevalgte leddet.

Publisert av Merete Rødal. Sist endret 20.09.2016 14:09
Fant du det du lette etter?