Turstier og friluftsliv

Skaret - vinter - Klikk for stort bilde Fræna Kommune har et rikt friluftsliv og ligger godt til rette for utøvelse av en rekke flotte aktiviteter både sommer og vinter. Her er en flott kyststripe som byr på stille, fine fjordarmer og vakre ville Hustadvika!
Fjellene og naturen omkring har et stort spenn av variasjoner som frister folk ut på tur hele året.

Kommunen har lagt stor vekt på å tilrettelegge for utvikling av turstier i ulike områder. Utvalget av tilrettelagte turstier som passer de aller fleste, er stort og under stadig utbedring. En enkel oversikt over tilrettelagte turstier/kyststier, med lenke til beskrivelse fra www.MOROTUR.NO:

Elnestangen skilting - Klikk for stort bilde I tillegg har vi mange andre flotte turer med god beskrivelse som ligger inne på hjemmesiden til www.MOROTUR.NO, velg kommune Fræna så får du alt som er lagt i fra vår kommune. Her er det gode beskrivelser med informasjon om kart, parkering, lengde og bratthet.

Kontaktperson ang MOROTUR: ragnhild.elin.aas@frana.kommune.no

Fræna er også med på det populære turmålkonkurransen StikkUT i regi av Nordmøre og Romsdal Friluftsråd. Mer info om StikkUT finner du her: http://www.stikkut.no/om-stikkut

 

Det frivillige friluftslivet!

I Fræna kommune har vi et bredt utvalg av foreninger som bruker naturen i kommunen. Disse ønsker nye medlemmer velkommen og ønsker å øke sin aktivitet. God ideer og mer initiativ ønskes velkommen:

 • Ulike speidergrupper

 • 4H

 • Fræna Jeger- og Fiskerforening

 • Fræna Padleklubb

 • Fræna Ski- og Orientering

 • Trimgrupper i ulike idrettslag

 • Pistolklubber og skytterklubber

 • Helseportlag

 • Fræna Rideklubb

 • Eide og Fræna Hundeklubb

 • M. fl.

   

Utvikling av friluftsanlegg

– et samarbeid mellom lokalmiljøet, kommunen og FriluftsrådetTornes tursti - under opparbeiding - Klikk for stort bilde

Tilrettelegging med turstier, bruer, rasteplasser o.l. kan senke terskelen for friluftsliv og bidra til at flere kommer seg ut og i aktivitet. Tilretteleggingstiltak kan også bidra til å kanalisere ferdselen vekk fra de mest sårbare delene av et friluftsområde. Har du ideer, ønsker eller planer om å bygge et anlegg? 

Nedenfor finner du lenker til flere websider som gir Informasjon, tips og råd i forbindelse med bygging av ulike friluftslivsanlegg. Sidene gir også råd om valg av tekniske løsninger, materialvalg og viser konkrete eksempler. 

Husk at det er svært viktig å innhente nødvendige tillatelser fra myndigheter og grunneiere samt at naboer må varsles før tiltak igangsettes. Alle ildsteder må godkjennes av lokalt brannvesen.

Ta gjerne kontakt med kommune eller Friluftsrådet; som kan bistå med informasjon og rådgiving. 

 

Kontaktinformasjon:

Fræna Kommune - folkehelsekoordinator Ragnhild Aas Mørkøre: ragnhild.elin.aas@frana.kommune.no
Nordmøre og Romsdal Friluftsråd: daglig leder Ola Fremo: ola.fremo@stikkut.no

 

Nyttige linker:
 

Friluftsrådenes Landsforbund sine sider med informasjon om ulike friluftslivsanlegg

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal med eksempler på spillemiddelgodkjente friluftsanlegg

Spillemidler: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014

Merkehåndbok for skilting av turruter i Norge 

(et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge

 
Jendemsfjellet - Klikk for stort bilde
Publisert av Janny Meese. Sist endret 10.05.2016 11:34
Fant du det du lette etter?