Reguleringsplaner

Kommunal planlegging - Klikk for stort bilde

En reguleringsplan er ein detaljert plan med tilhøyrande føresegner som regulerer bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelsar, i bestemte område i ein kommune. 

Hensikta med reguleringsplan er å fastsette meir i detalj korleis areala innanfor planen si begrensningslinje skal nyttast eller vernast. Reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging.

I lista nedanfor finn du meir informasjon om reguleringsplaner i Fræna kommune og korleis ein skal gå fram dersom ein ønskjer å starte opp med reguleringsarbeid

Publisert av Merete Rødal. Ansvarlig Mona Rustad. Sist endret 06.09.2016 08:44
Fant du det du lette etter?