Kommunal planstrategi for Fræna kommune

Kommunal planstrategi 2016-2019

Planstrategi ble innført som begrep i forbindelse med revidering av plan- og bygningsloven i 2009. Formålet med planstrategien er å sette fokus på planer som er viktig å utarbeide for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.

Kommunal planstrategi er hjemlet i § 10-1 i Plan- og bygningsloven og sier at bystyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et verktøy for å kunne prioritere mellom behov for ulike planer i perioden, og viser hvilke strategiske planer kommunen må utarbeide i perioden for å legge til rette for utvikling av framtidsrettede tjenester. Kommunal planstrategi 2016-2019 bygger videre på kommunal planstrategi 2012-2015.

Enstemmig vedtak i Fræna kommunestyre den 12.12.16 (PS 140/2016):

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 10-1 vedtas forslag til Kommunal planstrategi for Fræna kommune 2016-2019, og planstrategien skal legges til grunn for kommunens prioriteringer av planarbeid i kommunestyreperioden.

Kommunal planstrategi 2016 - 2019 (PDF, 2 MB)

Sist endret 23.10.2017 15:00
Fant du det du lette etter?