Planer i Fræna kommune

Med grunnlag i den overordna kommuneplana utarbeider rådmannen og einingane strategiske planar og handlingsplanar innan ulike tema og virksomhetsområder, f.eks. for idrett og friluftsliv, næring eller bolig. Desse planane danner grunnlaget for iverksetting av tiltak innen dei ulike virksomhetsområda.

I høgremargen finn du oversikt over dei ulike planane som er gjeldande i Fræna kommune.


Fant du det du lette etter?