Publisert 09.11.2017

MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i Fræna kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: 201731 S. O. Dalseth Eftf. AS.

Formålet med planen er å justere gjeldende reguleringsplan for å legge til rette for utvidelse av forretningsarealet. Endringene er i all hovedsak;

  • Økning av BYA
  • Endring av byggegrensen
  • Avklaring i f. m. avkjørsel mot fv.
     

Planområdet er på ca.10 daa og er lokalisert der dagens Bunnpris butikk og Dalseth Eftf. AS i dag ligger, i krysset mellom Myrbostadvegen og veien opp til Dalelia. Området er i dag regulert til bolig/forretning.

Publisert 09.11.2017

Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid.

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i Fræna kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Hatlebakken- Nedregård.


Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert bebyggelse med 50-60 nye boenheter. Planområdet omfatter ca. 25 daa og ligger sør for Elnesvågvegen i forlengelsen av Nedre Haukåsvegen.  

Publisert 09.11.2017

Salmon Evolution AS søkjer om løyve til landbasert oppdrett av laks, aure og regbogeaure i sjøvatn på lokalitet Indre Harøy i Fræna Kommune.

Søknaden vert lagt ut til høyring fram til 11. desember 2017. Det vert søkt om maksimal tillaten Biomasse (MTB) på 13 300 tonn.

Høyringsdokumenta er og tilgjengeleg på kommunehuset (sørviskontoret).

Søknaden vert lagt ut til høyring fram til 11. desember 2017

Eventuelle merknader vert å sende til: Fræna kommune, teknisk forvaltning - plan, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen eller på mail til: postmottak@frana.kommune.no, innan 11.12.2017.

Publisert 19.09.2017

Skrivemåten av øynavnet vil også få betydning for skrivemåten av Drogavarden, Drogaklakken (grunne) og Drogavegen.

Forslag på namn må være innkommet innen 03.11.2017

Oppstart av navnesak 2017 (PDF, 10 kB)

 

Fant du det du lette etter?