Publisert 13.06.2017

OFFENTLEG ETTERSYN
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING

I medhald av § 12-10 i Plan- og bygningslova, har Det faste utval for plansaker i
Fræna vedteke å leggje forslag til reguleringsplan - detaljregulering for:

HUSTAD BUSTADFELT AUST

datert 23.05.17 ut til offentleg ettersyn.

 

 

Publisert 23.05.2017

Høyringsfrist på desse adresseparsellane er satt til 01.08.2017.

Forslag til namn kan sendas inn ved å nytte eige skjema og sende dette til Fræna Kommune enten elektronisk, med post eller ved personleg oppmøte.

Det er spesielt viktig at ein kontrollerer at namnet ikkje allereie er i bruk, eller liknar for mykje på eksisterande namn som er tatt i bruk. Eksisterande vegnamn og autoriserte skrivemåtar kan søkjast opp ved å bruke stadnamntenesta sin kartklient: http://norgeskart.no/ssr/

Alle forslag som kjem inn blir vurderte og behandla i Driftsutvalet, DRUT som er kommunen sitt vedtaksorgan i namnesaker. Retningslinene for dette arbeidet finn ein i «Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Fræna kommune».

For meir informasjon om adressering sjå også vårt informasjonsskriv om adressering som ligg på heimesidene våre.

Vegparsellkart Haukås (PDF, 340 kB)
Vegparsellkart Farstad (PDF, 314 kB)

Fant du det du lette etter?