Publisert 19.09.2017

Skrivemåten av øynavnet vil også få betydning for skrivemåten av Drogavarden, Drogaklakken (grunne) og Drogavegen.

Forslag på namn må være innkommet innen 03.11.2017

Oppstart av navnesak 2017 (PDF, 10 kB)

 

Publisert 12.09.2017

IGANGSETTING AV PLANARBEID
 

I medhold av § 12-8, i Plan- og bygningsloven (plandelen) av 27. juni 2008, blir det gitt melding om igangsetting av planarbeid for følgende reguleringsplan - detaljregulering:

TORNES SMÅBÅTHAVN OG FJORDCAMPING

Formålet med reguleringen er å rydde opp i ulovligheter og arealkonflikt mellom offentlig og privat område.

Området er tidligere regulert til småbåthavn og campingplass.

Omtrentlig avgrensing av området er vist på vedlagte kartutsnitt.

 

Publisert 23.08.2017

I medhold av § 12-10 i Plan- og bygningsloven, har Det faste utvalg for plansaker (PLØK) i
Fræna vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplan - detaljregulering ut på offentlig ettersyn:

BUD – GJØLSHAUGEN/KIPPERSUNDET

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for nye boliger, et naust, sikre dagens kyststi samt legge til rette for en avlastningstrase for kyststien.

Fant du det du lette etter?