Koordinerende enhet

 

Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Dette er hjemlet i lov av 24. juni 2011 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (helse- og omsorgsloven) § 7-3. Her står:

«Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer etter §§ 7.1 og 7.2.»

 

 

I Fræna kommune har en valgt å legge denne funksjonen til Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenesten.

Her kan du lese mer om Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenesten.

Her finner du informasjon om kommunens nettbaserte dataverktøy for Indididuell plan.

Publisert av Merete Rødal. Sist endret 23.04.2015 09:37
Fant du det du lette etter?