Institusjonstenesta i Fræna kommune

Kommunevåpen - Klikk for stort bildeKommunevåpen Fræna kommune har hatt ein omfattande omorganisering innen PROF (Pleie, rehabilitering, omsorg og forebygging) området siden 2011, og  teneste er no delt inn i 3 hovedområder; Heimebaserte tenester, Helse og familie, og Institusjonstenesta. Under mottoet «saman vert vi betre», er det gjennomført et målretta utviklingsarbeid for tenesta siden omorganiseringa. Arbeidet pågår kontinuerlig med å forbedre tenesta, med ulike fokusområder år for år. Instititusjonstenesta i Fræna kommune består i dag av:

  • Fræna sjukeheim og omsorgssenter
  • Bøtunet omsorgssenter
  • Farstad aldersheim
  • Kjøkken ved Farstad aldersheim, Lundhaugen omsorgssenter og Helsesenteret i Elnesvågen
  • Dagsentrene ved Farstad (Kaffistova) og Fræna sjukeheim (Solstuå).

For å søke på våre tenester (langtids, avlastning, korttids- og rehabiliteringsplass i syke- og aldershjem, dagsenterplass og matombringing) ber vi om at dere benytter dette søknadskjema (PDF, 131 kB). 

Publisert av Merete Rødal. Sist endret 10.11.2015 13:45
Publisert 07.08.2017

Hovedkjøkken helsesenteret: 91339111
6440 Elnesvågen
Kjøkkensjef: linn.hege.varhol@frana.kommune.no
Telefon: 71268241/95000737
  

Avdeling Lundhaugen: 71266533
Kokk: sonja.male@frana.kommune.no

Avdeling Farstad: 71267672
Kokk: karianne.stavik@frana.kommune.no

Publisert 17.02.2017
Nye Fræna sjukeheim

Smievegen 13, 6440 Elnesvågen
Konst. styrar: tone.male.vestad@frana.kommune.no    
Telefon: 71268230 (resepsjon)
71 26 82 31 / 41 21 43 43 (styrar)

Fax: 71260261

Solstuå dagsenter:
Telefon: 71 26 82 38
Aktivitør: solrun.stornes@frana.kommune.no

Publisert 04.10.2016
Bøtunet

Bøtunvegen 15, 6440 Elnesvågen  Styrer: hildegunn.odegard@frana.kommune.no   Telefoner:
71266610 (sentralbord)
71266615 (styrer)

Fax: 71266611

71266610 (demenstelefon for pårørende)

Publisert 05.09.2016
Farstad

Stemsvegen 13, 6444 Farstad
Styrer: tone.male.vestad@frana.kommune.no  
Telefon: 71 26 30 50 (sentralbord)
71 26 30 56 / 41 21 43 43 (styrer)
Fax: 71264650
   

Kaffistova dagsenter:
Telefon: 71 26 30 55
Aktivitør: heidi.skotheimsvik@frana.kommune.no

Fant du det du lette etter?