Retten til gratis grunnskoleopplæring

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

Forskrifter

Fortsatt lov med skoleturer
Informasjon om regelverk til foreldre (bokmål)
Rett til gratis grunnskoleopplæring (rundskriv)

Publisert av Merete Rødal. Sist endret 18.07.2014 10:01
Grunnskoleopplæring
Fant du det du lette etter?