Fræna Frisklivssentral

Fræna Friskliv er en kommunal forebyggende helsetjeneste.

Frisklivssentralen gir tilbud om hjelp til mestring av egen helse gjennom individuell veiledning, kurs og grupper knyttet til tema som:

  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Tobakk
  • Psykisk helse
  • Søvn

Målgruppe

Personer over 18 år som bor i Fræna og har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller begynnende utvikling av livsstilsrelaterte sykdommer. Frisklivssentralen gir tilbud om hjelp til å starte en endringsprosess og mestre nye levevaner.

Frisklivsresept

Fastleger, annet helsepersonell og NAV kan henvise til Frisklivssentralen ved å skrive ut en Frisklivsresept. Det er også mulig å ta direkte kontakt selv.

Reseptperiode

Du som er henvist vil i første omgang få tilbud om oppfølging i 12 uker. Reseptperioden starter med en individuell helsesamtale, hvor en sammen utarbeider ulike mål og en plan for perioden. Helsesamtalene har fokus på å styrke egen motivasjon til endring og opplevelse av mestring. Det er også mulighet for oppfølgingssamtaler i løpet av perioden. Du får tilbud om å delta på treningsgrupper, kurs og temabaserte samlinger. Perioden avsluttes med en ny helsesamtale, og en blir da enig om enten å avslutte oppfølgingen eller fortsette med en ny periode. Pris: Kr. 300 pr periode.

Bra Mat kurs arrangeres hver vår og høst. Kurset går over 5 kvelder à 2 timer og inkluderer også praktisk matlaging. Her kan du få mer kunnskap og inspirasjon om hvordan du kan forbedre hverdagskostholdet ditt. Kurset er åpent for alle i Fræna. Pris: Kr. 300 pr person/par.

Diabeteskurs arrangeres hver vår og høst. Kurset går over 2 ettermiddager à 3 timer, hvor første samling er teoretisk og andre samling har fokus på praktisk matlaging. Kurset er for deg som er i risiko for utvikling av diabetes type 2 eller allerede har diabetes. Kurset er åpent for alle i Fræna. Pris: Kr. 300 pr person/ par.

Livslystkurs arrangeres i januar/ februar hvert år i samarbeid med kreftkoordinator. Kurset går over 5 kvelder à 3 timer. «Livslyst – når det røyner på» gir deg:

  • Mulighet til å lære mer om hvordan du kan mestre stress og belastninger i livet
  • Nyttige verktøy og praktiske tips som du kan bruke i møte med hverdagens utfordringer
  • Mulighet til å lære mer om hvordan du kan få tak i din egen livslyst

Kurset er åpent for alle i Fræna. Pris: Kr. 300 pr person/par.

Kontaktpersoner

 

Frisklivsveileder Tone Rånes

48 20 56 17/ 71 26 83 15

Frisklivsveileder Torunn Grønseth

48 20 56 18/ 71 26 83 16

Folkehelsekoordinator Ragnhild Aas Mørkøre

90 77 19 12/ 71 26 81 33

Sørviskontoret

71 26 81 00

 

 

Les mer om frisklivssentraler på Helsedirektoratet.no og på Helsenorge.no

Se også vår Facebookside: Fræna Friskliv

Publisert av Merete Rødal. Ansvarlig Ragnhild Aas Mørkøre. Sist endret 28.06.2016 11:22
Fant du det du lette etter?