Namning av vegar i Fræna kommune

Noen bustadar i Fræna manglar framleis adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle vegar får vegnamn og alle bustader får husnummer.

Nye vegar er no ute på høring, disse finner du i lenken under:

Vegar ute på høring (PDF, 702 kB)

 

Bustader utan vegadresse har i dag det som heiter matrikkeladresse. Dette er ei adresse som består av eigedommens gards- og bruksnummer, samt eventuelt fleire undernummer. Denne adressetypen er lite hensiktsmessig, og erfaring viser at få bebuarar kjenner sin eigen adresse av denne typen.

Statens Kartverk har sett i gang eit landsomfattande prosjekt som har som mål å få alle adresser i Norge over på vegadresser - vegnamn og hus nummer. Her finn du kart ver eksisterande vegnamn

I høgremargen finn du meir informasjon om adressering og skjema som du kan nytte om du har forslag til nye vegnamn i kommunen.

Publisert av Merete Rødal. Ansvarlig Finn Kjetil Viken. Sist endret 07.03.2017 13:19
Fant du det du lette etter?