Boligtomter i Fræna

I samfunnsdelen av kommuneplana i Fræna (2005-2017) er et av satsingsområdene boligbygging. Fræna kommune har som uttalt politikk at det skal være tilgang på byggeklare tomter i alle grender slik at de som ønsker å bosette seg i Fræna skal kunne velge hvor i kommunen de ønsker å bo. I utgangspunktet er det sagt at det skal være kommunale felt, men de siste årene har det vært en oppblomstring av private aktører som er med å avhjelpe etterspørselen.

I desember 2016 vedtok kommunestyret et boligbyggeprogram som gjelder for perioden 2017-2020. Her ser en på blant annet folketallsutvikling, hvilke områder som opplever størst press, og hvilke kommunale boligfelt som skal prioriteres i perioden. Programmet finner du i høyremargen. På siste side finner du en matrise som viser når de ulike utbyggingene skal finne sted.

I høyremargen finner du retningslinjer for tildeling av kommunale boligtomter. Her finner du også en artikkel om prosessen fra tildeling til bygging av bolig.

I tabellen under finner du oversikt og informasjon om de kommunale feltene. Lenke til private felt finnes i høyremargen. 

Ledige tomter 2015
BustadfeltTomtepris
Jendem
Aureosenkr 80 pr kvm
Malmefjorden
Dalelia
Tornes
Stavik
Fuglvika, HarøysundKr 80 pr kvm
Bud
BergsetKr 80 pr kvm
HustadKr 568 pr kvm
Farstad
SandblåstKr 80 pr kvm
Sist endret 22.12.2016 13:53
Fant du det du lette etter?