Lån, tilskudd og støtte til bolig

Startlån - Klikk for stort bilde

Målet til kommunen og Husbanken er at alle skal bo trygt og godt.

Mange trenger støtte til å etablere seg i og beholde boligen sin. Husbanken bistår den enkelte kommune med ulike løsninger for de som trenger hjelp på boligmarkedet. En god bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte kan hjelpe flere til å eie sin egen bolig, eller til å etablere et stabilt boforhold i en utleiebolig. 

Startlån og grunnlån:
Husbanken har to hovedtyper av boliglån. 

Startlånet blir behandlet av kommunene og blir gitt til kjøp av bolig. Dette lånet er myntet på vanskeligstilte husstander og førstegangsetablerere. Mer informasjon om startlån og søknadsskjema finner du i høyremargen.Nå er det også mulig å søke elektronisk på startlån via http://husbanken.no/startlaan/ 

Grunnlånet blir behandlet av Husbanken og er myntet på deg som vil bygge ny bolig, eller utbedre/ombygge boligen din. Det blir stilt krav til kvalitet, miljø og universell utforming for å få grunnlån. Mer informasjon om grunnlån og søknadsskjema finner du i høyremargen.

Tilskudd:
En kan søka om tilskudd til etablering i egen bolig, til tilpasning av bolig, til refinansiering av lånegjeld og tilskudd til prosjektering. Det er kommunen som behandler disse søknadene. Mer informasjon om de ulike tilskuddsordningen og søknadsskjema finner du i høyremargen. Nå er det også mulig å søke elektronisk på tilskudd via http://husbanken.no/startlaan

Bostøtte:
Bostøtte skal bidra til å redusere bostedsutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om ordningen, og det er kommunen som har all kontakt med de som søker. Mer informasjon og søknadsskjema finner du i høyremargen.

Kontakpersoner Husbankens ordninger i Fræna kommune
Kirsti Eide Startlån Tlf: 71268104

E-post:

kirsti.eide@frana.kommune.no

Kirsti Eide Tilskudd Tlf: 71268104

E-post:

kirsti.eide@frana.kommune.no

Siw Johansen Bostøtte Tlf: 71268104

E-post:

siw.johansen@frana.kommune.no

Publisert av Merete Rødal. Sist endret 26.04.2016 10:39
Fant du det du lette etter?