Aureosen og Jendem skular

Aureosen og Jendem skular.JPG - Klikk for stort bilde

 

Velkommen til informasjonssida til Aureosen og Jendem skular. Her vil de finne informasjon om Aureosen og Jendem skular som de forhåpentleg vil dra nytte av.

Kontaktopplysninger skolen:

Kontaktopplysninger Aureosen og Jendem skular
Aureosen skule 71268820/90477025
Jendem skole 71268970/90508105
Rektor Åse Turid Gjøen 98875843
  ase.turid.gjoen@frana.kommune.no
SFO 90942965 (mellom 07-08 og 12-16.30)
Adresse Sørsidevegen 894 (Aureosen)
  Åndalsbakken 23 (Jendem)
SFO-leder Aud Solveig Malmedal
Undervisningsinspektør Bjarne Gangstø

 

Aureosen og Jendem skular er ei eining, men to skular som ligg 6 km frå kvarandre. Det er ei leiing med felles personale. Aureosen skule ligg i Aureosen, medan Jendem skule ligg på Jendem. På Aureosen går 4-7 trinn, medan på Jendem går 1-3 tr. På Jendem er også Sfo lokalisert. For tida er det 138 elevar ved heile skulen, og 22 ansatte.

Det er no komme i gang prosjektering av ny skule på Jendem, dvs påbygg på eksisterende bygg, men no også med plass til elevane frå Aureosen. Planlagt byggestart er skuleåret 2017/18.

Begge skulane har eit flott uteområde med apejungel og kort veg til både fjell og sjø. Jendemsfjellet er næraste nabo til begge skulane.

Rammeverket vårt.

Økonomiske rammer
Det er Fræna kommunestyre som bestemmer de økonomiske rammene for driften av skolen. Skolen er forpliktet til å forholde seg til vedtatte rammer når det gjelder innkjøp, tilsettinger og andre driftsutgifter. Det vedtatte budsjettet for Aureosen skule er på ca 13 mill kr.for 2017.

Kunnskapsløftet –læreplanverket L06

Læreplan for kunnskapsløftet 06 (LK06) ble innført i 2006. Læreplanverket består av generell del og læreplan for fagene.
I Kunnskapsløftet er det satt opp kompetansemål som fortel kva elevane skal kunne etter 2., 4. og 7. trinn. På bakgrunn av disse kompetansemåla lagar vi planer som fortel kva elevane skal lære kvart år. Elevane får utdelt vekeplan kvar veke, med lekser og mål på. 

Ansatte skoleåret 2016-2017

Trinn

Kontaktlærere

Andre lærere/assist på trinnet

1

Anne Hungnes

Daniel Strøm(lærar)

Fride Kaldvansvik(assistent)

Anne E. H Solbu(vikar for lærar)

2

Cecilie Gustad

Marta Eidskrem

Kaja Kvammen (assistent)

Aud Solveig Malmedal (assistent)

Kristin Røed(lærar)

Edle Nustad(lærar)

Bjarne Gangstø(lærar)

3

Margrethe Ingolfsson

Daniel Strøm (lærar)

Kristin Røed (lærar)

4

Tove Magerøy

Svanhild Gjermundes(lærar)

Malvin Nøsen(vikar for lærar)

Astrid J Drågen(lærar)

5

Arvid Sæbø

Randi B. Myklebust(lærar)

Grete Gurandsrud(assistent)

6

Randi Myklebust

Astrid J Drågen(lærar)

Edle F Nustad(lærar)

Ingeborg Fredriksen(assistent)

7

Heidi K. Larsen

Astrid J Drågen(lærar)

Rolf Breda-Hansen(lærar)

Veronica Hustadrem (assistent)


Andre:

Ikt ansvarlig: Edle Nustad   

Bibliotekansvarlig/kulturkontakt: Bjarne Gangstø                                                  

Organisering av skuledagen

 

1. – 3. trinn

4. – 7. trinn

SFO åpner

07.00

 

Undervisning

08.10 – 9.25

08.10 – 09.25

Friminutt

09.10– 9.25

09.10 – 09.25

Undervisning

09.25 – 10.25

09.25 – 10.25

Matfri (mat ca kl 10.10)

10.25 – 10.55

10.25 – 10.55

Undervisning

10.55 – 11.55

10.55 – 11.55

Friminutt

11.55 – 12.10

11.55– 12.05

Undervisning

12.10 – 13.10

12.05 – 12.50

Friminutt

Buss

12.50 – 13.00

Undervisning

 

13.00 – 13.45

4 trinn har noko færre timar enn 5-7 trinn, men litt fleire timar på hausten enn på vinteren og våren.

Trinna avsluttar skuledagen:

 

Måndag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1. trinn

13.10

13.10

12.00

13.10

13.00

2. trinn

13.10

13.10

12.00

13.10

13.00

3. trinn

13.10

13.10

12.00

13.10

13.00

4. trinn

13.45

12.50

11.45

13.45

12.50

5. trinn

13.45

13.45

11.45

13.45

13.45

6. trinn

13.45

13.45

11.45

13.45

13.45

7. trinn

13.45

13.45

11.45

13.45

13.45

Publisert av Merete Rødal. Sist endret 14.03.2017 13:18
Fant du det du lette etter?