Haukås skole

Haukås skole  - Klikk for stort bilde

Velkommen til informasjonssiden om vår skole. Her vil dere finne informasjon om Haukås skole når det gjelder rammer, drift, innhold og rutiner. Vi håper dere som foreldre kan ha nytte av denne informasjonen gjennom skoleåret. 

Telefonnummer til skolen

Skolen: tlf 71 26 26 17
SFO:     tlf. 48 29 29 16/ 71 26 74 06

Adresse til skolen

Hauglivegen 1   
Postboks 174
6447 ELNESVÅGEN 
haukas.skole@frana.kommune.no

Rektor:
Tom Grunde Malme,
E-post: tom.grunde.malme@frana.kommune.no
Tlf: 93878360

SFO:
Vivi Ann Kirkaune;
E-post: vivi.ann.kirkaune@frana.kommune.no

Digital påmelding til leksehjelp for Haukås skoleåret 2017/2018: 

Tilbudet er til de som går i 5., 6. og 7. klasse. Leksehjelp - påmelding

 Rammer og visjoner

Visjonen vår

Visjonen til Haukås skole er: Haukås skole – er en god skole for alle. Her skal vi lære og her skal vi trives. Bak visjonen ligger troen på at barn skal kunne vokse, utvikle seg og mestre, og at trivsel og læring er like viktig, og påvirker hverandre gjensidig. Vi mener at barn lærer dersom de trives og de trives dersom de lærer.

Økonomiske rammer

Det er Fræna kommunestyre som bestemmer de økonomiske rammene for driften av skolen. Skolen er forpliktet til å forholde seg til vedtatte rammer når det gjelder innkjøp, tilsettinger og andre driftsutgifter. Det vedtatte budsjettet for Haukås skole for 2017 er på ca. 21 mill kroner.

Kunnskapsløftet –læreplanverket L06

Læreplan for kunnskapsløftet 06 (LK06) ble innført i 2006. Læreplanverket består av generell del og læreplan for fagene.
I Kunnskapsløftet er det satt opp kompetansemål som forteller hva elevene skal kunne etter 2., 4. og 7. trinn. På bakgrunn av disse kompetansemålene lager vi en plan som forteller hva elevene skal lære hvert år. Elever og foreldre får kjennskap til dette gjennom årsplan for trinn og mål på ukeplanen/ arbeidsplan som blir sendt hjem hver uke. 

Personalet

Det er 40 ansatte ved skolen. 24 av de ansatte er pedagogisk personale. De andre ansatte er skoleassistenter, SFO   personale, kontorkonsulent, vaktmester og renholdere. Torabu tar i tillegg vare på uteområdet.

Elevtall

Det er  ca 260 elever ved Haukås skole. Det er omtrent like mange som i fjor. Elevtallet på trinna varierer fra 35 - 45 elever, og det er to klasser på alle trinn.

Organisering av skoledagen

Det er gjort endringer i timeplanen for kommende skoleår. SFO starter opp umiddelbart etter at undervisningen er slutt. Skoledagen starter kl. 8.05 for alle elever.

 

1. – 4. trinn

5. – 7. trinn

SFO åpner

07.00

 

Undervisning

08.05 – 9.35

08.05 – 09.35

Friminutt

09.35 – 09.50

09.35 – 09.50

Undervisning

09.50 – 10.50

09.50 – 10.50

Mat

10.50 – 11.30

10.50 – 11.30

Undervisning

10.30 – 12.30

10.30 – 12.30

Friminutt

12.30 – 12.45

12.30 – 12.45

Undervisning

12.45 – 13.15

12.45 – 13.15

Undervisning

 

13.15 – 13.45


Avslutning av skoledagen:

Trinna avslutter skoledagen til følgende tider:

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1. trinn

12.30

12.30

12.30

12.30

13.15

2. trinn

12.30

12.30

12.30

12.30

13.15

3. trinn

12.30

13.15

12.30

13.15

13.15

4. trinn

12.30

13.15

12.30

13.15

13.15

5. trinn

13.45

13.45

12.30

13.45

13.45

6. trinn

13.45

13.45

12.30

13.45

13.45

7. trinn

13.45

13.45

12.30

13.45

13.45

Publisert av Merete Rødal. Sist endret 14.08.2017 10:29
Fant du det du lette etter?