Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 91 00
71 26 81 01
Skatt 71 26 81 35
Skatteoppkrever 71 26 81 38
Økonomisjef 71 26 81 20
IKT-sjef 71 26 81 12