Nasjonal pårørendeundersøkelse 2017

Pårørendealliansen (som er en pårørendeorganisasjon for pårørende) gjennomfører en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

Pårørendealliansen stiller blant annet spørsmål om:

•       hva og hvor mye man gjør som pårørende
•       konsekvenser for egen yrkesdeltagelse eller studier
•       påvirkning på egen helse
•       ønske om forbedringer
•      hvor man finner informasjon eller råd

Rundt 800 000 er til enhver tid i en pårørendesituasjon til noen i Norge.

Her er lenke til undersøkelsen som tar 6-8 min å svare på:

https://no.surveymonkey.com/r/QQ2QWPN

Undersøkelsen stenges 1. mars 2018.