Fræna satser 100 % på sykepleiere

Fræna kommune utlyser alle nye sykepleiestillinger som heltidsstillinger, og nyansatte får et rekrutteringsstipend på 50 000 kr

Det er spennende å arbeide som sykepleier i Fræna kommune, og nå trenger vi flere. Vi står foran en betydelig vekst i antall eldre, og derav en økning i behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg har samhandlingsreformen gitt oss ansvar for flere pasienter med behov for avansert behandling og sykepleie. Dette er bakgrunnen for at vi nå ønsker oss enda flere dyktige sykepleiere enn de vi allerede har, både de med erfaring og de helt i starten av sin karriere. Fræna kommune har i den forbindelse vedtatt å sette i verk tiltak for å rekruttere sykepleiere til pleie- og omsorgstjenesten. Tiltakene går ut på at alle sykepleiestillinger som hovedregel skal utlyses som heltidsstillinger, og nyansatte sykepleiere vil få et rekrutteringsstipend på 50 000 kroner.

Sykepleiestudenter (andre- og tredjeårsstudenter) som arbeider hver tredje helg eller oftere, samt minst fem uker i sommerferien hos oss, vil motta et utdanningsstipend på 20 000 kroner per år.

Rekrutteringstiltakene er kommet som følge av godt samarbeid mellom administrasjonen og hovedtillitsvalgt i NSF, Gjermund Ø. Moe.

Kontaktperson for rekrutteringstiltakene er enhetsleder for Hjemmebaserte tjenester/Institusjonstjenesten, Karianne Vestavik

e-post: karianne.vestavik@frana.kommune.no

mobil: 99498867

Kontaktinformasjon

Karianne Vestavik
Enhetsleder hjemmetjenesten og institusjonstjenesten
E-post
Telefon 71 26 81 23