Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelistene for 2018 finner du i listen nedenfor.

Papirutgaven av eiendomsskattelistene og fritakslisten er tilgjengelig på Sørviskontoret for gjennomsyn i fire uker fra 01.03.2018. 

Eiendomsskattelistene 2018
Listekategorier
Alle typer bolig (.XLSX, 3 MB)
Formuesgrunnlag (.XLSX, 3 MB)
Fritak (.XLSX, 2 MB)
Fritidseiendom (.XLSX, 2 MB)
Næring (.XLSX, 2 MB)
Verker og bruk (.XLSX, 2 MB)